Tin Tin Seafood Restaurant. Chinese Cuisine

Tel: (714) 991‑9272 / 991‑8412

Mandarin, Szechuan, Hunan and Cantonese Cuisine,
Hong Kong Style Dim Sum

Item A: $3.95 • Item B: $4.75 • Item C: $5.25 • Item D: $7.50 • Item E: $8.50

TOP